Rozšíření textových inzerátů

Rozšíření textových inzerátů

Reklama ve vyhledávání v podobě textového inzerátu má svá pravidla. Jedná se především o dodržování maximálního stanoveného počtu znaků pro jednotlivé prvky reklamy (nadpisy, popisy…). Pokud však chcete, aby váš inzerát dosáhl co nejvyššího možného výkonu, měli byste jej obohatit o dodatečné údaje, které dokážou zvýšit míru proklikovosti. Pomocí rozšíření o tyto informace, dáte potenciálním zákazníkům další argumenty, proč zvolit právě váš produkt či službu. Drtivá většina možností rozšíření je dostupná pouze v rámci Google Ads.

Jak to funguje a jaké je cena?

Textové inzeráty s rozšířením zabírají opticky větší plochu obrazovky (mobil, tablet, desktop) a tím se inzeráty stávají viditelnějšími. Rozšíření můžou být automatická, ale i manuální. Manuální rozšíření je potřeba nastavit v účtu Google Ads. Samotné nastavení však ještě nezaručuje, že se dané rozšíření zobrazí. Služba Google Ads musí nejprve vyhodnotit, jestli rozšíření zlepšuje výkon reklamy a jestli je reklama celkově kvalitní (pozice a skóre kvality). Doporučujeme nastavit veškerá možná rozšíření, která souvisí s vašim podnikáním.

Setkáváme se s tím, že když o možnosti rozšíření textových reklam mluvíme s klientem, jeho první reakce je „Co mě to bude stát?“. Odpověď je snadná: „Nic navíc!“. V rámci kampaně ve vyhledávání se účtují obvyklé poplatky za proklik reklamy. Je jedno jestli uživatel klikne na nadpis inzerátu, URL či jeho rozšíření.

Jaká rozšíření vybrat?

Otázka zní jasně. Nemá cenu se zamýšlet nad tím, jestli rozšíření textových reklam ve vyhledávání použít, ale nad tím, která z nich si vybrat. Čím více rozšíření zvolíte, tím lépe. Mohou se zobrazovat i ve vzájemné kombinaci. Platí však to, že jejich použití musí dávat smysl vašemu reklamnímu záměru.

Dále vám představíme nejčastější rozšíření, se kterými se v rámci naší praxe setkáváme.

Rozšíření o lokalitu

Pokud je vaším záměrem přivést zákazníky přímo do vašeho kamenného obchodu, je toto rozšíření více než vhodné. Na mobilech se zobrazí kromě informace o místě, také vzdálenost. Na desktopu je zobrazena adresa, která můžeme být doplněna i o otevírací dobu. Rozšíření o adresu je také možné v rámci reklamního systému Sklik.

Rozšíření o volání

Toto rozšíření přidá k vaší reklamě telefonní číslo, čím dát svým zákazníkům možnost vám přímo zavolat. Uživatel se sám rozhodne, jestli ihned zavolá nebo se proklikne na vaše webové stránky.

Rozšíření o odkazy na podstránky

Tímto si zabezpečíte další odkazy do různých částí vašeho webu v rámci jednoho inzerátu. Uživatel se tak dostane k informaci, která ho přímo zajímá. Minimální počet odkazů v jedné reklamě jsou dva, maximálně jich může být až šest (desktop) či osm (mobil). Odkazy a podstránky se mohou zobrazit vedle sebe v jednom řádku nebo mohou zabrat i více řádků, pokud k nim připojíte i popis. Toto rozšíření je také možné vložit v rámci reklamního systému Sklik.

Rozšíření o popisky

Jedná se o dodatečný, krátký a výstižný text, obvykle jsou to jedinečné vlastnosti produktu či služby, možnosti dopravy a další informace, které chcete zvýraznit. Maximálně se jich může zobrazit až deset.

Rozšíření o strukturované úryvky

Toto rozšíření se skládá z kategorie a seznamu úryvků (hodnot). Současně se na desktopu můžou zobrazit až dvě kategorie, na mobilu pouze jedna. Dostupné kategorie jsou následující: Destinace, Kurzy, Modely, Pojištění, Pořady, Služby, Studijní programy, Styly, Typy, Vybavení, Vybrané hotely, Značky, Známé oblasti.

Výše uvedená rozšíření samozřejmě nejsou kompletní. Záměrem článku nebylo podat vyčerpávající výčet, ale ukázat další možné obohacení vašich reklam.

Pokud máte zájem o vylepšení reklamy ve vyhledávání, můžete nás neprodleně kontaktovat.

Close Menu