Ako založiť Facebook Business Manager…a zahájiť spoluprácu s partnermi

Ako založiť Facebook Business Manager…a zahájiť spoluprácu s partnermi

Ak Vaša firma vlastní firemnú stránku na Facebooku, Business Manager je pre Vás nevyhnutnosťou. Business Manager je nástroj, ktorý uľahčuje organizáciu marketingových aktivít Vašej firmy na tejto sociálnej sieti. Jednoducho prepája Vás a firmy či ľudí, s ktorými spolupracujete. Napríklad s marketingovými agentúrami.    

Keďže pre väčšinu klientov nie je Facebook denným chlebíkom ako pre nás agentúry, stáva sa, že založenie Business Managera môže byť tvrdým orieškom. Práve preto sme si pre Vás pripravili prehľad potrebných krokov.

1. Prvotné vytvorenie Facebook Business Managera

Pre úvodné založenie potrebujete mať založený svoj osobný Facebook účet. Po prihlásení sa k nemu prejdite na stránku https://business.facebook.com/overview a kliknite na modré tlačítko „Vytvoriť účet“.

Následne vyplňte základné údaje o Vás a Vašej firme.

Týmto máte vytvorenú základnú kostru, do ktorej budete pridávať firemnú stránku, reklamný účet, svojich spolupracovníkov a partnerov.

2. Pridanie firemnej stránky

Na výber máte z niekoľkých možností ako firemnú stránku pridať:

  • Pridanie firemnej stránky – Táto možnosť slúži na pridanie stránky, ktorú už vlastníte (napríklad ste už jej správcom) alebo na pridanie stránky, ktorú potrebujete vlastniť (napríklad ju pre Vás vytvorila marketingová agentúra).
  • Požiadanie o prístup k firemnej stránke – Túto možnosť využijete v prípade, že nie ste správcom danej stránky. Zväčša túto možnosť využívajú práve agentúry, ktoré potrebujú prístup ku firemnej stránke a používať ju menom klienta (napríklad spustenie reklám).
  • Vytvorenie novej stránky – Túto možnosť využijete v prípade, že firemná stránka ešte nebola založená.

Firemný Business Manager sa dá obsluhovať prostredníctvom navigácie v ľavom stĺpci. Konkrétne pre pridávanie stránok využijete záložku „Účty → Stránky → Pridať“.

3. Pridanie reklamného účtu

Pre vytváranie a správu reklám je potrebný reklamný účet. Znovu využijeme navigáciu v ľavom stĺpci, a to konkrétne „Účty → Účty pre reklamu → Pridať“. Tu sa nachádzajú rovnaké 3 možnosti pre pridanie či založenie reklamného účtu ako tomu je u firemnej stránky:

  • Pridanie účtu pre reklamu – Jedná sa o možnosť kedy už reklamný účet existuje a Vaša firma chce na seba prevziať jeho fakturáciu. Jeho pridaním sa účet presunie do Business Managera a v budúcnosti sa už nebude dať odobrať. Pre pridanie účtu potrebujete poznať jeho ID
  • Požiadanie o prístup k účtu pre reklamu – Túto možnosť využijete v prípade, ak potrebujete využiť reklamný účet, ktorý aj naďalej zostane patriť pôvodnému majiteľovi. Opäť túto možnosť využívajú práve agentúry, ktoré potrebujú prístup k reklamnému účtu klienta (napríklad spustenie reklám), ktorý si rieši fakturáciu sám.
  • Vytvorenie účtu pre reklamu – Poslednou možnosťou je vytvorenie nového reklamného účtu. Zvolíte jeho názov, časové pásmo a menu. Ďalej označíte, či účet budete využívať pre svoju firmu alebo pre firmu niekoho iného.

4. Pridanie ľudí

V tomto kroku vyberiete ľudí, ktorým chcete dať priamy prístup do Vášho Business Managera. Väčšinou sa jedná o Vašich kolegov, spoločníkov či zamestnancov. Využijeme navigáciu v ľavom stĺpci, a to konkrétne „Užívatelia → Ľudia → Pridať“. Jednoducho zadáte ich emailovú adresu a zvolíte úroveň prístupu:

  • Prístup zamestnancov – Títo ľudia môžu pracovať len s nástrojmi, ku ktorým im dáte oprávnenia
  • Prístup správcu – Absolútna kontrola nad Business Managerom. Môžu spravovať všetky nastavenia, ľudí, stránky, účty pre reklamu a ostatné nástroja

Následne vyberiete položky (stránky, reklamné účty, katalógy, pixely,…), ku ktorým má mať pridávaná osoba prístup.

5. Pridanie partnerov

Možnosť pridanie partnerov slúži na zdieľanie prístupu k Vašim položkám (stránky, reklamné účty, katalógy, pixely,…) s iným Business Managerom. Nedávate teda prístup priamo do Vášho firemného Business Managera, ale prepojíte s ďalším, napríklad vlastneným agentúrou, ktorá Vám spravuje firemnú stránku alebo nastavuje reklamy. Využijeme navigáciu v ľavom stĺpci, a to konkrétne „Užívatelia → Partneri → Pridať → Dajte partnerovi prístup k vašim položkám“. Na pridanie partnera potrebujete jeho unikátne ID.

Následne vyberiete položky (stránky, reklamné účty, katalógy, pixely,…), ku ktorým má mať partner prístup.

V tomto kroku by ste mali mať vytvorené pevné základy Vášho firemného Business Managera. Ďalším nastaveniam sa budeme venovať v budúcich článkoch.